Последователи
д-р Фатме Мюнюр Мехмед
д-р Фатме Мюнюр Мехмед
Физикална и рехабилитационна медицина
Tаня Динкова Александрова
CredoWeb
Мариела Даскалова
д-р Иванка  Христова
д-р Катя Димитрова Венкова
д-р Катя Димитрова Венкова
Акушерство и гинекология
Гергана Славова Кралева
д-р Милен Георгиев
д-р Милен Георгиев
Физикална и рехабилитационна медицина
д-р Сияна Вълова
д-р Юммю Коскот
д-р Юммю Коскот
Акушерство и гинекология
д-р Станимир Бончев
д-р Станимир Бончев
Акушерство и гинекология
д-р Анна Велчева
д-р Анна Велчева
Акушерство и гинекология
д-р Вера Семерджиева
д-р Антония Иванова
д-р Антония Иванова
Акушерство и гинекология
д-р Деница Костадинова
д-р Деница Костадинова
Акушерство и гинекология
1 2