Опит

управител
, България,
КРАТЪК СПРАВОЧНИК на лекарствените продукти разрешени за употреба в България – 2022 г.
КРАТЪК СПРАВОЧНИК на лекарствените продукти разрешени за употреба в България – 2022 г.

КРАТЪК СПРАВОЧНИК на лекарствените продукти, разрешени за употреба в България 2022 г.   Седмо пре...

Публикации

КРАТЪК СПРАВОЧНИК на лекарствените продукти разрешени за употреба в България – 2022 г.
КРАТЪК СПРАВОЧНИК на лекарствените продукти разрешен...
Публикация
Как нанотехнология подобрява живота на болните от Паркинсон
Как нанотехнология подобрява живота на болните от Па...
Публикация
На
16.7.2022
Как нанотехнология подобрява живота на болните от Паркинсон
Как нанотехнология подобрява живота на болните от Паркинсон

Taopatch® подобрява стойката и движението, като въздейства върху проприоцептивната система. В рез...

Събития

ОСНОВЕН ОНЛАЙН КУРС ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЯТА ТА...
Събитие
Конференция по биохакинг, постурология и нанотехнологии в медицината, рехабилитацията и спорта: 16 юли 2022 г.
Конференция по биохакинг, постурология и нанотехноло...
Събитие
КОЛОКВИУМ ЗА ЗЪБОЛЕКАРИ И ЗЪБОТЕХНИЦИ „Баланс и хармония“, 4 юни 2022 г.
КОЛОКВИУМ ЗА ЗЪБОЛЕКАРИ И ЗЪБОТЕХНИЦИ „Баланс и хармония“, 4 юни 2022 г.

За постигането на предсказуеми естетични и функционални протетични резултати, специалистите, учас...

Българската асоциация на зъботехниците иска тоталните протези да са изцяло БЕЗПЛАТНИ за пациента
Българската асоциация на зъботехниците иска тоталните протези да са изцяло БЕЗПЛАТНИ за пациента

Българската асоциация на зъботехниците иска тоталните протези да са изцяло БЕЗПЛАТНИ за пациента ...

TAOPATCH® НАНОТЕХНОЛОГИИ И НЕВРО-МУСКУЛНА РЕМОДУЛАЦИЯ
TAOPATCH® НАНОТЕХНОЛОГИИ И НЕВРО-МУСКУЛНА РЕМОДУЛАЦИЯ

Уебинар за медицински специалисти   Вторник, 16 юни 2020 г. от 18.00 – 20.00 часа с превод на бъл...

Конференция по интегративна медицина и постурология: 7 декември 2019
Конференция по интегративна медицина и постурология: 7 декември 2019

ТЕМА: Конференция по постурология с участие на италиански лектори. Мултидисциплинарна интегративн...

Лечебни стратегии при цялостна рехабилитация върху естествени зъби и импланти 2019/2020 г.
Лечебни стратегии при цялостна рехабилитация върху естествени зъби и импланти 2019/2020 г.

Лечебни стратегии при цялостна рехабилитация върху естествени зъби и импланти – обучителен семина...