Опит

управител
, България,
Българската асоциация на зъботехниците иска тоталните протези да са изцяло БЕЗПЛАТНИ за пациента
Българската асоциация на зъботехниците иска тоталните протези да са изцяло БЕЗПЛАТНИ за пациента

Българската асоциация на зъботехниците иска тоталните протези да са изцяло БЕЗПЛАТНИ за пациента ...

Публикации

Българската асоциация на зъботехниците иска тоталните протези да са изцяло БЕЗПЛАТНИ за пациента
Българската асоциация на зъботехниците иска тоталнит...
Публикация
TAOPATCH® НАНОТЕХНОЛОГИИ И НЕВРО-МУСКУЛНА РЕМОДУЛАЦИЯ
TAOPATCH® НАНОТЕХНОЛОГИИ И НЕВРО-МУСКУЛНА РЕМОДУЛАЦИЯ
Публикация
TAOPATCH® НАНОТЕХНОЛОГИИ И НЕВРО-МУСКУЛНА РЕМОДУЛАЦИЯ
TAOPATCH® НАНОТЕХНОЛОГИИ И НЕВРО-МУСКУЛНА РЕМОДУЛАЦИЯ

Уебинар за медицински специалисти   Вторник, 16 юни 2020 г. от 18.00 – 20.00 часа с превод на бъл...

Конференция по интегративна медицина и постурология: 7 декември 2019
Конференция по интегративна медицина и постурология: 7 декември 2019

ТЕМА: Конференция по постурология с участие на италиански лектори. Мултидисциплинарна интегративн...

Събития

Уебинар за медицински специалисти

Вторник, 16 юни 2020 г. от 18.00 – 20.00 часа с превод на български език

Лектор: Фабио Фонтана, доктор на биомедицинските науки, създател на технологията ТАОПАЧ
Уебинар за медицински специалисти Вторник, 16 юни 2...
Събитие
Лечебни стратегии при цялостна рехабилитация върху естествени зъби и импланти 2019/2020 г.
Лечебни стратегии при цялостна рехабилитация върху естествени зъби и импланти 2019/2020 г.

Лечебни стратегии при цялостна рехабилитация върху естествени зъби и импланти – обучителен семина...