Ако се логнете, вашите покани за дискусии ще се появят тук.

Какво трябва да се промени в БОЛНИЧНАТА ПОМОЩ?
дискусия
Съдова хирургия
Приложение на НОАК при лечение на дълбока венозна тромбоза
дискусия