За мен

Д-р Филипова завършва медицина в Медицински университет- Пловдив. Придобити специалности по детски и инфекциозни болести.