За мен

Д-р Филипова завършва медицина в Медицински университет- Пловдив. Придобити специалности по детски и инфекциозни болести.

Опит

6000, Стара Загора, България, ул. Ген. Столетов 2
Дни за консултация

Понеделник

07:30 - 13:30

Вторник

07:30 - 13:30

Сряда

07:30 - 13:30

Четвъртък

07:30 - 13:30

Петък

07:30 - 13:30

Работи с осигурител
6000, Стара Загора, България, ул. Ген. Столетов 2, инфекциозен павилион
Дни за консултация

Понеделник

13:30 - 16:00

Вторник

13:30 - 16:00

Сряда

13:30 - 16:00

Четвъртък

13:30 - 16:00

Петък

13:30 - 16:00

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Инфекциозни болести
Педиатрия

Специалности

Инфекциозни болести
Педиатрия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb