Последователи
д-р Светозар  Гъмзов дм
д-р Дарина Петрова
д-р Мариана  Москова
д-р Мариана Москова
Детска ендокринология и болести на обмяната