За мен

Д-р Капурдов е началник на отделението по обща и клинична патология в МБАЛ "Уни Хоспитал" в Панагюрище.

Завършва медицина през 1999 година в София, придобива специалност по патоанатомия през 2006 година.

Д-р Капурдов е работил като началник на отделенията по патология в МБАЛ „Пирдоп“ и МБАЛ „Карлово“, като главен асистент в Центъра по клинична патоанатомия в УМБАЛ „Александровска“ от 2001 до 2016 година.

Д-р Капурдов е автор/съавтор в редица публикации в областта на офталмопатологията, онкопатологията, невроонкопатологията и дерматопатологията. Участвал е в конгреси и форуми по патология в страната и чужбина.

В МБАЛ "Уни Хоспитал" започва работа през 2016 г.

Опит

4500, Панагюрище, България, ул. Георги Бенковски № 100
35903578581

Работи по график.

Платен прием
Работи с осигурител