За мен

Завършил специализация в Берлин. Електроенцефалография,невросонография (Доплер).

Опит

8800, Сливен, България, ул. Георги Икономов 16
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Нервни болести / Неврология

Специалности

Нервни болести / Неврология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb