За мен

Д-р Ваня Динева завършва медицина през 1981 г. в Пловдив. Има две специалности- вътрешни болести /придобита през 1994г./ и нефрология /1998г./ 

Допълнителни квалификации: ехография, доплерехография на бъбреци. 

Специални интереси в областта на спешната нефрология.

Член на Българското научно дружество по нефрология.

Член на Българската нефрологична асоциация.