За мен

специалист - Кардиология; Вътрешни болести

Специализант - Ангиология

Опит

8000, Бургас, България, ул. Ст. Стамболов № 73
Платен прием
Работи с осигурител