Последователи
д-р Димитринка Рашева
д-р Димитринка Рашева
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Боби Киров
д-р Боби Киров
Вътрешни болести
г-жа Катя  Иванова
г-жа Катя Иванова
Медицинска сестра за социални дейности