Последователи
Д-р Теодора Александрова Пенчева, дм
Д-р Теодора Александрова Пенчева, дм
Физикална и рехабилитационна медицина
д-р Теодора Иванова
д-р Теодора Иванова
Физикална и рехабилитационна медицина