За мен

Асистент в Катедра "Кинезитерапия", Факултет по обществено здраве при МУ - София

През  1995 г.  завършва  кинезитерапия  във  ВИФ  ”Георги.  Димитров” – София.

От  1980 г.  до  м. декември  2015 г.  работи като рехабилитатор  и  кинезитерапевт  в  КФРМ  към  УМБАЛ  „Св.  Анна”  София.

От  декември  2015 г.  работи  като  асистент  в  катедра  по  Кинезитерапия  във  Факултет  по  Обществено  здраве  към  Медицински  унивурситет – София.

Преминала  е  специализирани  курсове  по  „PNF – basic(A  and  B)  and advanced  level”,  „Motor  learning  in  Bobathʼs”  (part  I - III),  „Mulligan  techniques”,  „Приложение  на  Fit-ball  в  кинезитерапията”,  ”Мануален  лимфен  дренаж  по  метода  на  Vӧldi”, The  McKenzie  institute  international -„Mechanical  diagnosis  and  therapy  the  lumbar,  cervical  and  thoracic  spine(part  A  and  B)  и  др.

Публикации  и  научни  интереси

Общ  брой  публикации – 10.  Научни  интереси  в  областта  на  неврологията,  вътрешни  болести  и  гериатрията.

Членство  в  организации

Член  на  АФБ.  Секретар  на  УС  на  АФБ.

Опит

Катедра "Кинезитерапия"
1000, София, България, бул. „Aкадемик Иван Евстатиев Гешов“ 15