За мен

Асистент в Катедра "Кинезитерапия", Факултет по обществено здраве при МУ - София

 

2005 – 2009г. – НСА „Васил Левски”, специалност „Кинезитерапия” ОКС Бакалавър.

2009 – 2010г. – НСА „Васил Левски”, специалност „Кинезитерапия”, специализация „Кинезитерапия при мускулно-скелетни дисфункции” ОКС Магистър.

2011 – 2012г. – Медицински Университет София, специалност „Медицинска рехабилитация и Ерготерапия”, специализация „Медицинска рехабилитация при неврологични заболявания” ОКС Магистър.

От 2010г. до 2012г. – хоноруван асистент в НСА „Васил Левски” София, към Катедра ТМКТ.

От 2012г. до 2015г. - редовен асистент в МУ София, към катедра МРЕТ.

От 01.10.2015г. е редовен асистент към катедра „Кинезитерапия“ във ФОЗ към МУ София.

Участия в национални и международни конгреси и конференции. Публикации в наши и международни списания включително с импакт фактор.

Специализирани курсове – PNF concept, Mulligan concept, Thera-band, McKenzie, Down syndrome, Applied kinesiology, Kinesio -Taping, Мануална мобилизация, Физикална аналгезия и стимулация, Неврорехабилитация при: заболявания на ЦНС, ПНС, редки заболявания, МКФ, Ерготерапия, Футбол за слепи, Волейбол за хора с увреждания, LPG и др.

Интерес в областта на кинезитерапията свързана с травми и заболявания на гръбначния стълб.

Член на Асоциацията на физиотерапевтите в България, член на световната конфедерация на физиотерапевтите. Член на българското анатомично дружество.

 

Опит

Катедра "Кинезитерапия"
1000, София, България, бул. „Aкадемик Иван Евстатиев Гешов“ 15