За мен

Асистент в Катедра "Кинезитерапия", Факултет по обществено здраве при МУ - София

Завършва рехабилитация в Медицински колеж - София през 2006г. За периода 2006г. – 2009г. работи по специалността си.

През 2009г. завършва специалност Управление на здравните грижи ОКС бакалавър във ФОЗ, МУ-София. От 2010г. придобива свидетелство за чуждоезикова специализация от Нов Български Университет.

През 2011г. завършва магистърска програма по Обществено здраве и здравен мениджмънт във ФОЗ, МУ-София.   През 2009г. постъпва на работа във Факултета по обществено здраве на длъжност "началник отдел студентско обучение".

Участник в проект на тема Медицински патронаж в домашни условия.

През 2013г. заема длъжност Асистент след проведен конкурс в Катедра по превантивна медицина (сектор Кинезитерапия) към ФОЗ. Специализант по Икономика на здравеопазването. Защитил докторат към Катедра по Превантивна медицина през 2016 г. Автор и съавтор на 22 научни публикации.

Опит

Катедра "Кинезитерапия"
1000, София, България, бул. „Aкадемик Иван Евстатиев Гешов“ 15