За мен

Д-р Гонгалова специализира ендокринология в МОБАЛ "Стефан Черкезов" във Велико търново.

Завършва медицина в Медицинския университет в Плевен през 2002 г. 

Пеез май 2013 г. започва специалзация по ендокринология и болести на обмяната в МОБАЛ "Стефан Черкезов" във Велико Търново. 

Практикува в МБАЛ-Горна Оряховица и дава дежурства в ЦСМП в Горна Оряховица. 

Опит

5000, Велико Търново, България, ул. Ниш 1
3590888223855

Работи по график.

Платен прием
Работи с осигурител