За мен

Завършила съм магистратури по Здравен мениджмънт и по Фармацевтичен мениджмънт в МУ-Варна. Имам интерес по теми, свързани със Здравен и медицински туризъм, Комуникации и ПР в здравеопазването, създаване на статии на здравна и медицинска тематика, организация на медицински и здравни събития.

Опит

Експерт
, , България, гр.Варна
представител
1000, София, България, гр. София 1404, бул. България №49, Бизнес център Витоша, ет. 6
консултант ПР и реклама
, , България,

Образование

2012 - 2014
Социална медицина и здравен мениджмънт
Медицински университет Варна
Варна , България

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb