Опит

Ендокринолог
1000, София, България, ул. Николай Коперник 9

Работи по график.

Дни за консултация
Прием само след запазен час
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)