За мен

Д-р Колчева е ендокринолог в Медицинския институт на МВР в София.

Завършва медицина в Стара Загора през 1991 г. Специалност по ендокринология придобива през 2007 г., а преди това защитава специализация по вътрешни болести през 1999 г.  

Опит

1000, София, България, бул. Ген. Михаил Д. Скобелев 79
3590884779399

Работи по график.

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Вътрешни болести
Ендокринология и болести на обмяната

Специалности

Ендокринология и болести на обмяната
Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb