За мен

Кардиолог

Завършил МУ - гр. Пловдив

Придобил специалност по "Кардиология" - МУ, гр. Плевен