За мен

Председател на Център за защита правата в здравеопазването.

Опит

Председател
1000, София, България, ул. Нишава 121
Въвеждането на пръстови отпечатъци в болниците е незаконно
Въвеждането на пръстови отпечатъци в болниците е незаконно

Когато преди няколко години на лечебните заведения бяха сложени лимити мотивът за това беше, че т...

Публикации

Въвеждането на пръстови отпечатъци в болниците е незаконно
Въвеждането на пръстови отпечатъци в болниците е нез...
Публикация