За мен

Председател на Център за защита правата в здравеопазването.

Опит

Председател
1000, София, България, ул. Нишава 121

Образование

Вътрешни болести

Специалности

Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb