За мен

Основен интерес и специализация - епилепсии във всяка възраст, вкл. медикаментозно-резистентни и няхното алтернативно (особено хирургично!) лечение