За мен

Основен интерес и специализация - епилепсии във всяка възраст, вкл. медикаментозно-резистентни и няхното алтернативно (особено хирургично!) лечение

Опит

Лекар
1431, София, България, бул. Акад. Иван Евстатиев Гешов 15

Център за хирургия на епилепсията с видео-ЕЕГ мониториране към Клиника по неврохирургия

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Детска неврология
Нервни болести / Неврология

Специалности

Епилептология
Детска неврология
Нервни болести / Неврология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb