За мен

Гергана Кехайова е клиничен психолог в Пловдив.

Кехайова е и психотерапевт с дългогодишен опит. Основните направления в работата й са: 

‒ Психодиагностика

‒ Психотерапия

‒ Фамилна терапия

‒ Психотерапия с деца

‒ Психосоциална рехабилитация на хора с психични заболявания

‒ Лечение на зависимости от психоактивни вещества и хазарт

 

Опит

4000, Пловдив, България, бул. "Васил Априлов" №2, ет. 4, каб. 4
3590889135891

Консултира след предварително записан час.

Платен прием
Работи с осигурител