За мен

Гергана Кехайова е клиничен психолог в Пловдив.

Кехайова е и психотерапевт с дългогодишен опит. Основните направления в работата й са: 

‒ Психодиагностика

‒ Психотерапия

‒ Фамилна терапия

‒ Психотерапия с деца

‒ Психосоциална рехабилитация на хора с психични заболявания

‒ Лечение на зависимости от психоактивни вещества и хазарт