Опит

1000, София, България, бул. "Г.М.Димитров" №16
35924238765

График:

  • понеделник, сряда, петък:08:00-13:00ч.; 
  • вторник и четвъртък:13:00-18:00ч.
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Общопрактикуващ лекар
Медицински университет - София
София , България

Специалности

Общопрактикуващ лекар
Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb