Опит

2600, Дупница, България, ул. Св. Георги 2
Платен прием
Работи с осигурител
Обнародвана е новата наредба за специализациите
Обнародвана е новата наредба за специализациите

Новата Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност ...