За мен

Началник на на І отделение на Клиниката по функционална диагностика на нервната система във ВМА.

Д-р Попов извършва прегледи в ДКЦ на ВМА всеки понеделник и четвъртък от 16.00 часа в кабинет 131.