За мен

Понастоящем работи в Александровска Болница - Клиника по неврология, София и преподава неврология и клинична неврофизиология на студенти по медицина и на лекари за следдипломна квалификация към Катедрата по неврология на Медицински университет –София .

Дoцент  Мелания Радионова е завършила Медицинския  университет в София. Специализирала е клинична неврофизиология във Виена – Австрия и епилептология в  Сан Серволо – Италия. Има призната правоспособност  и е член на Лекарската камера  в Германия. Работила е като лекар-специлист  в  Център по епилепсия –  Германия. Понастоящем работи в Александровска Болница -Клиника по неврология, София и преподава неврология и клинична неврофизиология на студенти по медицина и на лекари за следдипломна квалификация към Катедрата по неврология на Медицински университет –София. Научните и изследвания  са главно  в областта на клиничната неврофизиология, епилепсията и лекарствените  средства  в които има над 50 научни трудове и над 70 участия в наши и международни научни форуми. Понастоящем участва в три международни проекта за генетични изследвания. Член е на Комисията за скъпоструващи противоепилептични медикаменти и е секретар на Българското дружество против епилепсия, клон на Международната лига.

Опит

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 1
Платен прием