За мен

Специалист по неврология в Клиниката по Неврология на Александровска болница. Притежава ЕЕГ сертификат.

Опит

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 1
Работи с осигурител