Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели

Реклама

За мен

Специалист по неврология в Клиниката по Неврология на Александровска болница. Притежава ЕЕГ сертификат.

Опит

1000, София, ул. Св. Георги Софийски 1
Работи с осигурител

Образование

Нервни болести / Неврология

Специалности

Епилептология
Нервни болести / Неврология

Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели