За мен

Асистент в Медицински колеж - Плевен, член на БАР, на БАПЗ и на Европейската асоциация по радиология.

Опит

5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
359887215972
Платен прием
Работи с осигурител
Проведе се Национален конгрес на лаборантите в Образната диагностика, Нуклеарната медицина и Лъчетерапия
Проведе се Национален конгрес на лаборантите в Образната диагностика, Нуклеарната медицина и Лъче...

От 28 до 30 октомври в столичния Суит Хотел се проведе Националния конгрес на лаборантите в Образ...

Проведе се Национален конгрес на лаборантите в Образната диагностика, Нуклеарната медицина и Лъчетерапия
Проведе се Национален конгрес на лаборантите в Образната диагностика, Нуклеарната медицина и Лъче...

От 28 до 30 октомври в столичния Суит Хотел се проведе Националния конгрес на лаборантите в Образ...

Публикации

Проведе се Национален конгрес на лаборантите в Образната диагностика, Нуклеарната медицина и Лъчетерапия
Проведе се Национален конгрес на лаборантите в Образ...
Публикация