За мен

Д-р Галина Йосифова е специалист по детски и инфекциозни болести, с 25 годишен трудов стаж.

Работи в Клиника по инфекциозни болести към МБАЛ " Проф. д-р Стоян Киркович" /Университетска/ и като педиатър към МЦ

" Проф. д-р Стоян Киркович" по договор с РЗОК.

Опит

6000, Стара Загора, България, ул. Ген. Столетов 2
Работи с осигурител