За мен

Д-р Галина Йосифова е специалист по детски и инфекциозни болести, с 25 годишен трудов стаж.

Работи в Клиника по инфекциозни болести към МБАЛ " Проф. д-р Стоян Киркович" /Университетска/ и като педиатър към МЦ

" Проф. д-р Стоян Киркович" по договор с РЗОК.

Опит

6000, Стара Загора, България, ул. Ген. Столетов 2
Работи с осигурител
6000, Стара Загора, България, ул. Д-р Тодор Стоянович
Дни за консултация

Понеделник

09:00 - 12:00

Сряда

14:00 - 16:00

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Педиатрия
Инфекциозни болести

Специалности

Педиатрия
Инфекциозни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb