За мен

Специализант по детска хирургия в Първа Клиника по хиругия в УМБАЛ Св.Марина - Варна. 

Опит

9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски 1
359888957565

Специализант по детска хирургия в Първа Клиника по хиругия в УМБАЛ Св.Марина - Варна. 

Платен прием
Работи с осигурител