За мен

Родена в Бургас, медицинско образование е получила в МУ-Варна през 1999 г.

От 1999 г. До 2001 г. е клиничен ординатор в МБАЛ ”Св. Марина”, а от 2001 г. е асистент в отделението по пулмология и алергология към Катедрата по ”Педиатрия и медицинска генетика”. Придобити специалности: Педиатрия - 2004 г., Клинична алергология - 2006 г.

Публикации
​Има над 20 публикации и над 15 участия в научни конгреси. Основни научни разработки в областта на белодробните и алергични заболявания в детската въздраст.

Член на
​БЛС, Българска алергологична асоциация

Опит

9000, Варна, България, бул. "Република" 91, МК Младост, ет. 5, тяло Г
359878122035
Платен прием
Работи с осигурител