За мен

2003 г. – Завършва Медицина в Медицински университет – гр.София.
От 2008 г. е Aсистент по aкушерство и гинекология към Катедра „Акушерство и гинекология“ на Медицински университет – гр. Плевен.
През 2012 г. – Придобива специалност „Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина“.
Проведени курсове и квалификации:
2012 г. – Основи на колпоскопията при проф. Алберт Сингер – Whittington Hospital London.
2012 г. – Курс „Ултразвукова и доплерова дигностика в акушерството и гинекологията“.
2012 г. – Курс „Гинекологична ендокринология“.
2012 г. – Обучителен курс по ехографска диагностика в акушерството и гинекологията към Българската асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията.

Опит

5800, Плевен, България, ул. Ген. Скобелев 20
35964804790
Платен прием