За мен

2001 г. – завършва медицина във Висш медицински институт – гр. Плевен.

2003 – 2006 г – придобива научна степен – „доктор по медицина“, след редовна докторантура в Медицински университет – гр. Плевен. Научен труд: „Тромбофилия и тромбоемболични заболявания“.

2006 – 2009 г. – специализира и придобива специалност „Акушерство и гинекология“ в Медицински университет – гр. Плевен

от 2010 г. – работи в МЦ КИРМ „Св. Елисавета” гр. Плевен по проблемите на стерилитета, репродуктивни неудачи, консервативна гинекология, проследяване на рискова бременност.

Skype адрес: drpetarivanovphd

Опит

5800, Плевен, България, ул. Ген. Скобелев 20
35964804790
Платен прием

Образование

Акушерство и гинекология

Специалности

Акушерство и гинекология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb