За мен

Завеждащ на отделението по клинична неврофизиология в университетската болница по неврология и психиатрия „Св. Наум“ в София, в което са разкрити високоспециализирани диагностични и лечебни кабинети. Водещ специалист е по епилепсия, главоболие и проблеми на съня.

Специализирал е в Германия и Италия. Има специалност по неврология и е сертифициран за провеждане на високоспециализирани дейности – електроенцефалография, полисомнография, предизвикани потенциали. Още в края на следването си се насочва към научни изследвания специално в областта на централната нервна система, защото мозъкът и тогава, и до днес си остава сред най-големите предизвикателства в медицината. След завършването на Медицинския университет в София спечелва конкурс за асистент в лабораторията по неврофизиологични и психофизиологични изследвания на Научния институт по хигиена и професионални заболявания. Занимава се с революционни за времето си проучвания – влиянието на различни фактори върху паметта, вниманието, концентрацията, психическата кондиция. Напр. как работата на смени или с тежки метали и др. повлиява на дейността на мозъка и взимането на решения. След това преминава на клинична работа, става доцент и е един от най-търсените специалисти в своята област. Обучава студенти и лекари.

Опит

1000, София, България, ул. Д-р Любен Русев 1
Платен прием