За мен

2006 г. – завършва „Медицина“, Медицински университет – Плевен;

2007-2011 г. – редовен специализант, катедра “Акушерство и гинекология”
при МУ – УМБАЛ – Плевен;

2011 г. – Придобита специалност по акушерство и гинекология;

Завършени курсове: Ехография в акушерството и гинекологията; Извличане и съхранение на стволови клетки и автотрансплантация; Участие в 11-ти световен конгрес по акушерство и гинекология (COGI)-2008 г. Национални конференции по стерилитет и контрацепция, Национални конгреси по стерилитет, контрацепция, хормонална заместителна терапия и гинекологична ендоскопия и др.

Езици: македонски, сръбски, английски