За мен

Администратор по клинични изпитвания УМБАЛ "Св. Марина" ЕАД- Варна

Лице за контакт на лечебно заведение във връзка с проведжане на клинични изпитвания 

Опит

Администратор по клинични изпитвания
9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски 1

Работа със Заявители на клинични изпитвания, научни медицински изследвания и др.

Водене на преговори, старт-ъп, координация и контрол. 

Оперативно организиране на работата на Местна комисия по етика.

Дискусии

Клинични проучвания в АПМП и АСМП?
Клинични проучвания в АПМП и АСМП?
дискусия