За мен

специалист - анестезиолог

Завършил медицина в МУ - гр. Стара Загора

Придобита специалност по "Анестезиология и интензивно лечение"