За менВисше образование –  Медицина 1994 г. (ВМИ – Плевен)

Специализант по Дерматология и Венерология – 1997 – 2000 г. (Катедра Дерматология и Венерология, ВМИ Плевен)

Докторант по научната специалност дерматология и венерология - 1998 – 2002 г. (Катедра Дерматология и Венерология, ВМИ Плевен)

Специалност Дерматология и Венерология (2001) 

Дисертация за научната степен „доктор” на тема „Epidermolysis bullosa hereditaria – епидемиология, диагноза, усложнения, прогноза, медицински мениджмънт” научен рък. Доц. Д-р Марияна Трашлиева” (ВАК 2003)


Асистент (2004), Старши асистент (2005), Главен асистент (2007), Сектор „Дерматология и Венерология“ Факултет Медицина, Медицински Университет Плевен 


Доцент по Дерматология и Венерология в Сектор „Дерматология и Венерология“ ,  Факултет Медицина, Медицински Университет Плевен  (2012)


Външен експерт по Дерматология и Венерология, Център”Фонд за лечение на деца” Министерство на Здравеопазването на Република България   (2010 – продължава)


Eксперт по Дерматология и Венерология към Национална Здравно-Осигурителна Каса –НЗОК (2014 – продължава)


Специализация по Електронно-микроскопска диагностика на кожните заболявания - ЦЛЕМ, Катедра Анатомия хистология и ембриология ВМИ - Плевен,  ръководител Проф. Д-р Константин Койчев (2000-2001 г.)


Специализация по детска дерматология - Great Ormond Street Hospital for Children NHS Trust, St. Thomas’ Hospital, St. John’s Institute of Dermatology, London,  ръководители Prof. David Atherton, Prof John Harper ( Октомври – Ноември 2002)


Специализация по молекулярна дерматология - Клиника по Дерматология, Медицински Университет Фрайбург, Германия, ръководители Prof. Cristina Has, Prof. Bruckner-Tuderman (Юни 2010)


•    Курсове по хистопатология на кожните болести – 2000, 2005 (КДВ – МА - София)
•    Сертифицирани Курсове по дерматохирургия – 2009, 2010 (Лятна академия по дерматология ВМА-София)
•    Сертифицирани Курсове по дерматоалергология – 2010, 2012 г. (Лятна академия по дерматология ВМА-София)
•    Курс „Мултидисциплинарни медицински грижи за пациенти с Вродена булозна епидермолиза” – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – Рим (16-17 Ноември 2011)
•    Сертифицирани Курсове по дерматоскопия - Лятна академия по дерматология ВМА, София (2011), 4-th World Congress of Dermoscopy and  Skin imaging, Vienna, Austria  (16-18 Април 2015), Course Advanced Dermoscopy, 23-rd World Congress of Dermatology, Vancouver, Canada (13 Юни 2015)  
•    Сертифициран „ GOSH Paediatric Dermatology Course – Basic ans Advansed“ - UCL Institute of Child Health, Greath Ormond Street Hospital for Children, Royal College of Physicians,  London  (9 – 10 Февруари 2017)


Области на интерес: 
•    дерматоалергология;
•    детска дерматология;
•    дерматохирургия;
•    дерматоскопия,
•    естетична дерматология

Членство в научни организации:
•    Българско Дерматологично Дружество  (1997  – продължава)
•    Секретар на Северозападния клон на на Българското Дерматологично Дружество (2010 - продължава)
•    Българо-Германско Дерматологично Дружество – (2000 – продължава)
•    Европейска Академия по Дерматология и Венерология – (2006 – продължава)


Член на редколегията на научни списания:
•    Journal of IMAB Annual Proceeding ISSN: 1312 773X
•    Journal of Biomedical and Clinical Research (JBCR) ISSN:  1313 6917

Представителни публикации:
•    Йорданова И., C. Has, Д. Господинов, L. Brukner-Tuderman, J. Kohlhase. Случай на рецесивна Epidermolysis bullosa dystrophica – имунофлуоресцентно и елетронно-микроскопско изследване, ДНК мутагенен анализ. Дерматология и венерология 2010, 48 (1): 34 -39.
•    Йорданова И., Д. Господинов, К. Дреновска, К. Мануелян, С. Василева. Булозен пемфигоид след лечение на Scabies с Permetrin 5 % крем: асоциация или съвпадение. Дерматология и венерология 2012, 50 (1): 60 – 64.
•    Цветанова Д, Стратева Д, Тодорова К, Господинов Д, Йорданова И. Акне вулгарис и ендокринопатии, Дерматология и венерология, 2016, 54 (3): 3 – 7.
•    Yordanova I., Traschlieva M., Koitschev K. Acrodermatitis enteropathica. A benign case with normal serum zinc. Eur J Pediatr Dermatol 1999, 9(4): 209-213.
•    Yordanova I., M Traschlieva, L. Angelova., K. Koitschev. Successful treatment with acitretin in a case of Ichthyosis epidermolytica. Eur J Pediatr Dermatol  2000, 10(4): 205-210.
•    Yordanova I., M Traschlieva, L Angelova. K. Koitschev. Epidemiology of Epidermolysis Bullosa Hereditaria in Bulgaria, CEEDVA, 2001,3:31-34.
•    Yordanova I., Gospodinov D., Tsankov N., Karaivanov M., Ivanova V. Acquired self-healing Langerhans cell histiocytosis of the skin in early childhood. Case report. Eur J Pediatr Dermatol 2005, 15(3): 169-172.
•    Has C., Yordanova I., Balabanova M., Kazandjieva J., Herz C., Kohlhase J., Bruckner-Tuderman L. A novel large FERMT1 (KIND1) gene deletion in Kindler syndrome. J Dermatol Sci 2008, 52 (3):209-212.
•    YordanovaI., Gospodinov D. Chapter “Genodermatoses” in: Illustrated Manual of Gender Dermatology: Ed. by L. Parish, S. Brenner, M. Ramos de-Silva, J. Parish Jones and Bartlett Publishers, Boston, Massachusetts 2010, Chapter 11: 83 – 96.
•    Kavaklieva S., I. Yordanova, L. Bruckner-Tuderman, C. Has. Acral Peeling Skin Syndrome Resembling Epidermolysis Bullosa Simplex in a 10-Month-Old Boy. Case Rep Dermatol 2013 5(2): 210-214.
•    Yordanova I, Vassileva S, Gospodinov D, Сhapter: Wound Healing and Skin Care in Inherited Epidermolysis Bullosa, Іn „Epidermolysis Bullosa (EB): Prevalence, Clinical Manifestations and Management”, Ed. By H. Mullins, Nova Science Publishers, Inc., New York, USA 2016 (ISBN: 978-1-63484-274-7): 61-76.
•    Yordanova I, Tsvetanova D, Strateva D, Yordanova-Laleva P, Gospodinov D. A case report of adult acne. J Biomed Clin Res 2016, Vol 9, 2: 154- 158.

Опит

Лекар дерматовенеролог, доцент
5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
35964886758

Хоспитализация на здравно-осигурени лица - граждани на Република България, по договор с НЗОК в болничната помощ.

Дни за консултация

Понеделник

08:30 - 13:30

Вторник

08:00 - 13:30

Сряда

08:00 - 13:30

Четвъртък

08:00 - 13:30

Петък

08:00 - 13:30

Работи с осигурител
доц. Ивелина Йорданова, дм създаде публикация
2017
GREAT ORMOND STREET HOSPITAL FOR CHILDREN LONDON – ЕДНА ВЪЛШЕБНА ИСТОРИЯ
default image
GREAT ORMOND STREET HOSPITAL FOR CHILDREN LONDON – ЕДНА ВЪЛШЕБНА ИСТОРИЯ

  Great Ormond Street Hospital for Children /GOSH/ е първата детска болница във Великобритания. ...

доц. Ивелина Йорданова, дм създаде публикация
2014
Трето „Училище да пациенти и родители на деца с атопичен дерматит” се проведе в Плевен
default image
Трето „Училище да пациенти и родители на деца с атопичен дерматит” се проведе в Плевен

В Плевен се проведе 3-то поредно „Училище за пациенти и родители на деца с атопичен дерматит“ в П...

Публикации

GREAT ORMOND STREET HOSPITAL FOR CHILDREN LONDON – ЕДНА ВЪЛШЕБНА ИСТОРИЯ
Публикация
GREAT ORMOND STREET HOSPITAL FOR CHILDREN LONDON – ЕДНА ВЪЛШЕБНА ИСТОРИЯ
Трето „Училище да пациенти и родители на деца с атопичен дерматит” се проведе в Плевен
Публикация
Трето „Училище да пациенти и родители на деца с атопичен дерматит” се проведе в Плевен
доц. Ивелина Йорданова, дм създаде публикация
2014
Детска дерматология – болест “ръка, крак, уста.”
default image
Детска дерматология – болест “ръка, крак, уста.”

Болестта „ръка, крак, уста” се причинява от ентеровируси от семейство Пикорнавируси. Най-често ср...

доц. Ивелина Йорданова, дм създаде публикация
2014
Слънчевите изгаряния в детството в много случаи са фактор за възникване на меланом в по-късна възраст
default image
Слънчевите изгаряния в детството в много случаи са фактор за възникване на меланом в по-късна въз...

За девета поредна година, днес Българското дерматологично дружество организира международния ...