За мен

Асистент в Катедра Превентивна медицина, Факултет по обществено здраве при МУ-София

През 2006г. завършва средното си образование в ДСМУ "Д-р Йован Калаузи"- Битола, специалност: помошник фармацевт.

През 2012г. завършва медицина в МУ- София.

От 2013г. заема длъжността аистент в катедрата по Превентивна медицина към Факултета по обществено здраве..

2016г. придобива научна степен, доктор по медицина.

Опит

Катедра "Превентивна медицина"
1000, София, България, бул. „Aкадемик Иван Евстатиев Гешов“ 15