Опит

8800, Сливен, България, бул. Христо Ботев 2
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Кардиология
Ревматология
Вътрешни болести

Специалности

Кардиология
Ревматология
Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb