За мен

Д-р Иванка Маркова завършва медицина през 1981 г. в МУ- Пловдив. Има две специалности- педиатрия и детска кардиология. Трудов стаж по специалността- над 30 години.