За мен

Рашкова работи като акушерка в САГБАЛ Шейново в София.

Завършва Факулета за обществено здраве в Медицинския университет в София през 2013 г. 

След дипломирането си започва работа като акушерка.

Празе 2016 г. завършва магистърска програма по клинична психилогия в СУ "Св. Климент Охридски". 

Има интереси към работа с деца с увреждания и към неонатологията.

Опит

1000, София, България, ул. Шейново 19

Работи по график.

Платен прием
Работи с осигурител