За мен

Елиф Кязимова е студентка V курс по медицина в Стара Загора.

Има интереси в областта на ендокринологията и неонатологията.