За мен

Завършила е медицина в Тракийски Университет - медицински факултет, гр. Стара Загора

Опит

8800, Сливен, България, бул. Христо Ботев 2
Платен прием
Работи с осигурител