За мен

Завършила е медицина в Тракийски Университет - медицински факултет, гр. Стара Загора