За мен

Завършила е медицина в МУ - гр. Стара Загора